امـروز : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱

رضا امینی رئیس جدید شورای شهر اصفهان کیست؟

پس از مشخص شدن نام رئيس جديد شوراي شهر اصفهان اين سوال در ذهن خيلي ها شكل گرفت كه رضا اميني كيست? هرچند راي آوردن مهندس اميني در شوراي شهر خود حكايت از شناخت حدودي مردم اين شهر از وي را دارد. اما خيلي ها هم نسبت به فردي كه پس از مدتها جابگزين مهندس ح...

رضا امینی رئیس جدید شورای شهر اصفهان کیست؟
آخرین اخبار